Bảo trì bảo dưỡng

Chúng tôi đảm nhận việc sửa chữa và bảo trì các loại máy móc khác nhau. Chúng tôi đáp ứng nhiều yêu cầu của khách hàng, bao gồm thay đổi thông số kỹ thuật và thay thế phụ tùng.

Chúng tôi có thể xử lý việc vận chuyển máy móc, công việc lắp đặt, công việc đường ống và bảng điều khiển, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *